Kaynak alınmasında göz yıkaması

Herhangi bir sebepten göze yabancı cisim girmesi veya batması durumlarında yabancı cismin gözden uzaklaştırılması için göz lavajı uygulanmaktadır enfeksiyonlardan önlenmesi için uygun ansepiklerle yıkanarak işlem gerçekleştirilir.