Enjeksiyon Uygulamaları

Tıbbı tedaviniz için ilaç uygulamalarından enjeksiyon uygulamalarını hasta güvenliği ve memnuniyeti sağlanarak uygulanmaktadır. uygulamada doğru ilaçın , doğru ilaç şekliyle, doğru hastaya , doğru dozda doğru zaman da ,doğru yolla verilmesi, doğru kayıt edilmesi ve hastada doğru geri bildirimin alınıp alınmadığını kontrol ederek gerçekleştirilmektedir.

Enjeksiyon uygulamaları içinde : İntramuskuler (kas içi), intravenöz (damar içi), subkutan (deri altı) ,intradermal (deri içine) enjeksiyonların uygulanması mevcuttur.